Historia
Jacek Kaczmarski zawsze silnie związany był z Wrocławiem. Tutaj koncertował, tutaj zasiadał w jury festiwali, tutaj dokonywał nagrań swoich piosenek, tutaj bywał też prywatnie. Tutaj także, niemalże nazajutrz po Jego śmierci, miała miejsce premiera słynnego spektaklu pt. „Galeria”, opartego na piosenkach powstałych z inspiracji dziełami polskiego i światowego malarstwa. Nic dziwnego więc, że to właśnie w tym mieście powstał Wrocławski Salon Jacka Kaczmarskiego, zrzeszający miłośników twórczości tego pieśniarza i poety.

Historię Wrocławskiego Salonu Jacka Kaczmarskiego da się podzielić na dwa okresy.

Okres pierwszy to inicjatywa Janusza Bińczaka (występującego w repertuarze Kaczmarskiego wraz z zespołem „Karczma”), który w trakcie swoich koncertów spotykał młodszych i starszych, podzielających wspólną „Kaczmarską” pasję. Pierwsze Salonowe spotkania były więc swobodnymi spotkaniami towarzyskimi, śpiewogrami i rozmowami o twórczości Jacka Kaczmarskiego, odbywającymi się mniej czy bardziej regularnie w różnych miejscach.

Przełomowym momentem, który zapoczątkował drugi – obecny – okres Salonu, był wspólny występ Szymona Podwina z Patrycją Kaczmarską, podczas uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej z okazji 25-lecia wrocławskiego NZS-u. Wówczas to narodziła się w jego głowie myśl, by nadać Salonowi jakiś wyraźniejszy kształt: związać go z jakimś konkretnym miejscem, gdzie można będzie organizować koncerty, spotkania ludzi z różnych stron kraju. Wtedy też Szymon „$imon” Podwin nawiązał stosowne kontakty i szukając możliwości osadzenia Salonu na kulturalnej mapie Wrocławia – podjął współpracę z Krzysztofem Jakubczakiem, postacią niezwykle ważną dla wrocławskiego życia kulturalnego.

Tak doszło współpracy z klubem muzycznym "Łykend".

Od tamtej pory, pod kierownictwem $imona i patronatem klubu, koncerty Salonu odbywają się regularnie, raz – dwa razy w miesiącu. Pierwsza edycja Wrocławskiego Salonu Jacka Kaczmarskiego miała miejsce w listopadzie 2006 roku. Do dziś na scenie Salonu wystąpiło kilkudziesięciu wykonawców z całego kraju. „Pod szyldem” WSJK wystąpili m. in. Patrycja Kaczmarska, Trio Łódzko – Chojnowskie, Jacek Bończyk, Mirosław Czyżykiewicz, Andrzej Korycki z Dominika Żukowską, Projekt Volodia…

Mamy swoich stałych bywalców, mamy przyjaciół wśród artystów. Zarówno jedni, jak i drudzy, często skupieni są wirtualnie wokół strony i forum www.kaczmarski.art.pl

Obok koncertów wykonawców znanych i uznanych – Salon przede wszystkim daje możliwość występowania artystom mniej lub zgoła wcale nieznanym. Tutaj mają okazję zdobywania scenicznego doświadczenia i pozyskiwania sympatyków.

Zapraszamy na koncerty Wrocławskiego Salonu Jacka Kaczmarskiego wszystkich tych, którym bliska jest twórczość pod hasłem „Odpowiednie dać rzeczy słowo!” oraz instrumentarium typowe dla wykonań piosenki literackiej.

Dziś, w dobie wszechobecnej i wszechogarniającej, pseudoartystycznej sieczki, atakującej ze środków masowego przekazu i prezentowanej na rożnych scenach – Wrocławski Salon Jacka Kaczmarskiego jest jednym z tych miejsc, gdzie szacunek dla słowa wpisany jest w samą formułę imprezy.

jamnik.net.pl
Wrocławski Salon Jacka Kaczmarskiego 2010
Administracja i wykonanie: ReDi
Wspomagane przez: JamnikCMS